Bijzondere plaatsen

Ispahan geeft een waardevolle invulling aan de laatste levensfase

Gepubliceerd: 25 mei 2023  |  Door: Rune Smets  |  Onderox editie: 231

TURNHOUT – Voorzitter en arts Stijn Boenders (48) en verpleegkundige Anne-Mie Vangeel (51) zetten al jarenlang hun schouders onder Ispahan. Een Kempische vzw die gratis palliatieve thuiszorg in heel het arrondissement Turnhout aanbiedt en optimaliseert. Met een stevig netwerk van onder andere equipe-artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers zet het team van Ispahan zich in om patiënten en hun naasten bij te staan tijdens de laatste levensfase. Ze leggen daarbij de focus op het ‘leven’ en het genieten van de waardevolle laatste momenten samen.

Hoe onderscheiden jullie je van andere palliatieve zorginstellingen?
Stijn Boenders: “In onze regio zijn er geen andere zorginstellingen die onze ondersteuning bieden. Wat ons model zo speciaal maakt, is dat wij naast begeleidend ook adviserend werken. Zo gaan we op bezoek bij families om thema’s als fysieke en psychische pijn en emoties bespreekbaar te maken. Onze werking is gebaseerd op de tijd om te (ver)zorgen. Zowel voor de patiënten als de naasten. Daarnaast hebben we door ons divers team enorm veel expertise op het vlak van de complexe palliatieve zorg.” Anne-Mie Vangeel: “Wij komen met Ispahan nooit ter vervanging van iemand anders, enkel als surplus. Zo behouden de artsen, mantelzorgers en verpleegkundigen, die de eerste lijn vormen, hun taak. Wij volgen vanop afstand op hoe de zorg daarbij verloopt en treden zelf pas op de voorgrond wanneer dat nodig blijkt te zijn. We werken ook volledig op maat. Sommige begeleidingen zijn heel intensief en frequent terwijl andere op een lager pitje verlopen. Dat is volledig afhankelijk van de wens van de patiënt.”

Jullie proberen een kwaliteitsvol laatste hoofdstuk aan patiënten te geven. Hoe vullen jullie dat in?
Anne-Mie: “De eerste stap is een huisbezoek met een uitgebreid kennismakingsgesprek met de patiënt en zijn of haar naasten. Daarbij luisteren we naar de wensen voor de laatste levensfase en hoe we deze het meest waardevol kunnen invullen. Dat kan op verschillende manieren. Sommigen zetten Ispahan vooral in voor pijn- en symptoomcontrole om de laatste fase zo aangenaam mogelijk te maken. Anderen zetten onze hulp in op psychosociaal vlak. We beantwoorden zoveel mogelijk vragen die de patiënt en familie nog hebben. Zo nemen we stress, hevige emoties, bezorgdheden en onwetendheid weg. Los van de noden van de patiënt, blijven we ook focussen op het ‘leven’ en het positief intens beleven van de laatste levensfase. Dat blijft bij eender welke begeleiding de hoofdzaak.”

Hoe verloopt die begeleiding?
Stijn: “Onze verpleegkundigen doen het ‘veldwerk’ en ondersteunen de zorgverleners in de thuissituatie. Dat is altijd met toestemming van de huisarts. We starten nooit een begeleiding op zonder die toestemming. Tijdens het huisbezoek delen de verpleegkundigen de optie mee dat er zich ook talloze vrijwilligers bij Ispahan inzetten. Zij nemen uiteraard geen medische zorgtaken op zich, maar spelen wel een rol in andere pijlers van de palliatieve zorg. Zo bieden zij psychosociale en existentiële ondersteuning of volstaat hun aanwezigheid tijdens bezoekjes aan de patiënt thuis.”

Welke kwaliteiten zijn onmisbaar bij een medewerker in de palliatieve zorg?
Anne-Mie: “Vooral je buikgevoel moet juist zitten. Wie zelf niet met een positieve blik naar de laatste levensfase kan kijken, zit niet op zijn plek in de palliatieve zorg. Op sociaal vlak moet je sterk in je schoenen staan. Je komt niet alleen in aanraking met de patiënt zelf, maar begeleidt ook de familie en naasten tijdens een moeilijk proces. Daarnaast is een hoog empathisch gehalte zeker een must. Je moet je kunnen inleven in de emoties van de patiënt en zijn of haar naasten. Al moet je jezelf daar ook niet in verliezen. Gelukkig babbelen we met collega’s onderling veel over de patiënten en families die we begeleiden. Dat helpt enorm om niet alle verhalen mee naar huis te nemen en de job draaglijk te houden.”

Hoe zien jullie Ispahan in de toekomst nog groeien en evolueren?
Stijn: “We doen er alles aan om de ondersteuning die we nu bieden in de toekomst te behouden en te optimaliseren. Zo hopen we ons netwerk uit te breiden om zoveel mogelijk patiënten die palliatieve thuiszorg wensen, te kunnen begeleiden en ondersteunen.” Anne-Mie: “Daarnaast merken we dat er steeds meer nood is aan begeleiding tijdens het rouwproces bij de naasten van patiënten. Momenteel plannen we al nagesprekken in om het contact mooi af te sluiten. Dat willen we graag uitbreiden naar intensere begeleiding in de periode na het overlijden van de patiënt. Zo kunnen we samen nog beter terugkijken naar het waardevolle levenseinde van hun geliefde. We organiseren jaarlijks al een herdenkingsmoment waarop we samenkomen met nabestaanden van overleden patiënten. We hopen zo’n momenten op een meer regelmatige basis te kunnen organiseren. Zo bieden we zowel de families en nabestaanden van patiënten als onze eigen medewerkers en vrijwilligers een plaats en moment om verhalen te delen en steun te zoeken bij elkaar.” 

MEER INFO
Ispahan viert op zondag 3 september 2023 ‘Ispahan Feest’. Een dag waarop iedereen welkom is om kennis te komen maken met de werking en het team van Ispahan. www.ispahan.be.

Meer lezen van Rune Smets
Meer lezen over
maatschappij

Meer Bijzondere plaatsen

Wil je op de hoogte blijven?

Abonneer je op onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht met de belangrijkste nieuwsberichten.